Uudised

11. jaanuarist jätkame tavapärase kontaktõppega koolis 07. jaanuar Andrus Peetson


Selleks,et õpetajad saaksid õppetööd paremini organiseerida ja tuginedes kooli kodukorrale (Koolielu -> Kodukord) punkt 17 palun teavitada lapsevanematel klassijuhatajaid, kui õpilane viibib eneseisolatsioonis.

Kodukorra punkt 17.7 ütleb, et kui distantsõppel on õpilane eneseisolatsiooni tõttu, siis teda ei märgita puudujaks, sest õpilane osaleb õppetöös.

Õpilane suhtleb e-kooli vahendusel õpetajaga ja osaleb õppetöös iseseisvaid ülesandeid täites või üle veebi ainetunnis vastavalt õpetaja poolt antud tööjuhistele.

Selleks,et õpetajad saaksid õppetööd paremini organiseerida ja tuginedes kooli kodukorrale (Koolielu -> Kodukord) punkt 17 palun teavitada lapsevanematel klassijuhatajaid, kui õpilane viibib eneseisolatsioonis.

Kodukorra punkt 17.7 ütleb, et kui distantsõppel on õpilane eneseisolatsiooni tõttu, siis teda ei märgita puudujaks, sest õpilane osaleb õppetöös.

Õpilane suhtleb e-kooli vahendusel õpetajaga ja osaleb õppetöös iseseisvaid ülesandeid täites või üle veebi ainetunnis vastavalt õpetaja poolt antud tööjuhistele.