Uudised

Tule noortemalevasse! 05. mai Anne Alus


Pärnu-Jaaagupi piirkonnas on eeloleval suvel lastel ja noortel võimalik osaleda kolmes malevarühmas:

  • Uduvere töö-ja puhkelaager (4.-6. klassi õpilased)
  • Pärnu-Jaagupi koolimuuseumi rühm (6.-7. klassi õpilased)
  • Pärnu-Jaagupi noortekeskuse rühm (7.-9. klassi õpilased)

Uduvere laagrisse registreerimise avaldus on saadaval kooli kantseleis.

Pärnu-Jaagupi noortemaleva rühmadesse kandideerimine toimub läbi Põhja-Pärnumaa iseteeninduskeskkonna Spoku.

Oodatud on noored vanuses 13-17 eluaastat.

Põhja-Pärnumaa valla noortemalev toimub 14.06 – 01.07.2021.

Tööaeg 4h päevas, töötasu 3.48 eurot/h 

Tehtavad tööd:

Uduvere rühmas: heakorratööd.

Pärnu-Jaagupi koolimuuseumi rühmas: heakorratööd, muuseumi eksponaatide digitaliseerimine, abi koristamisel ja kolimisel.

Pärnu-Jaagupi noortekeskuse rühmas: heakorratööd.

Peale tööpäeva toimuvad rühmadesisesed vaba aja tegevused. Need tegevused kuuluvad maleva programmi juurde ning nendes osalemine on kohustuslik. 

Maleva rühmajuhtideks on kvalifitseeritud ja kutsega noorsootöötajad. 

Noortemaleva korraldajateks on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kootöös ettevõtete ning Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskusega.

Sel aastal toimuvad töövestlused (3-5 inimest grupis, kohtumine toimub veebis, võimalusel Põhja-Pärnumaa valla halduskeskustes). Töövestlusele pääsemise eelduseks on avaldusele lisatud CV. Töövestluse aeg selgub peale esmast kandideerimisavalduste läbi vaatamist.

Kandideerimisavaldusi saab esitada 20. maini!

Lisainformatsioon: Margit Kadak, spordi- ja noorsootööspetsialist, 50 97 872, margit.kadak@pparnumaa.ee 

Lisainformatsioon Uduvere rühm: Erika Lilleorg, 5533811, erikalilleorg@gmail.com

Lisainformatsioon Pärnu-Jaagupi muuseumirühm: Anne Alus, projektijuht noorsootöö alal, 53065168, anne.alus@pjkool.ee

NB!

Seoses COVID-19 viiruse tõkestamiseks kehtivate või loodavate piirangutega võib noortemaleva kuupäevades ning tegevustes toimuda muudatusi. Muudatustest antakse teada Põhja-Pärnumaa valla veebilehel ning Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse sotsiaalmeedia kanalites.

Pärnu-Jaaagupi piirkonnas on eeloleval suvel lastel ja noortel võimalik osaleda kolmes malevarühmas:

  • Uduvere töö-ja puhkelaager (4.-6. klassi õpilased)
  • Pärnu-Jaagupi koolimuuseumi rühm (6.-7. klassi õpilased)
  • Pärnu-Jaagupi noortekeskuse rühm (7.-9. klassi õpilased)

Uduvere laagrisse registreerimise avaldus on saadaval kooli kantseleis.

Pärnu-Jaagupi noortemaleva rühmadesse kandideerimine toimub läbi Põhja-Pärnumaa iseteeninduskeskkonna Spoku.

Oodatud on noored vanuses 13-17 eluaastat.

Põhja-Pärnumaa valla noortemalev toimub 14.06 – 01.07.2021.

Tööaeg 4h päevas, töötasu 3.48 eurot/h 

Tehtavad tööd:

Uduvere rühmas: heakorratööd.

Pärnu-Jaagupi koolimuuseumi rühmas: heakorratööd, muuseumi eksponaatide digitaliseerimine, abi koristamisel ja kolimisel.

Pärnu-Jaagupi noortekeskuse rühmas: heakorratööd.

Peale tööpäeva toimuvad rühmadesisesed vaba aja tegevused. Need tegevused kuuluvad maleva programmi juurde ning nendes osalemine on kohustuslik. 

Maleva rühmajuhtideks on kvalifitseeritud ja kutsega noorsootöötajad. 

Noortemaleva korraldajateks on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kootöös ettevõtete ning Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskusega.

Sel aastal toimuvad töövestlused (3-5 inimest grupis, kohtumine toimub veebis, võimalusel Põhja-Pärnumaa valla halduskeskustes). Töövestlusele pääsemise eelduseks on avaldusele lisatud CV. Töövestluse aeg selgub peale esmast kandideerimisavalduste läbi vaatamist.

Kandideerimisavaldusi saab esitada 20. maini!

Lisainformatsioon: Margit Kadak, spordi- ja noorsootööspetsialist, 50 97 872, margit.kadak@pparnumaa.ee 

Lisainformatsioon Uduvere rühm: Erika Lilleorg, 5533811, erikalilleorg@gmail.com

Lisainformatsioon Pärnu-Jaagupi muuseumirühm: Anne Alus, projektijuht noorsootöö alal, 53065168, anne.alus@pjkool.ee

NB!

Seoses COVID-19 viiruse tõkestamiseks kehtivate või loodavate piirangutega võib noortemaleva kuupäevades ning tegevustes toimuda muudatusi. Muudatustest antakse teada Põhja-Pärnumaa valla veebilehel ning Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse sotsiaalmeedia kanalites.