Our stories

Tööpakkumine: I klassi klassiõpetaja 27. March Andrus Peetson


Tööülesanded

  • Õppetundide ettevalmistamine ja läbiviimine;
  • Õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine;
  • Õpilase juhendamine, tema arengu toetamine ja oskuste arendamine läbi õppeprotsessi;
  • Õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ning tagasiside andmine.
  • Õpetaja töökohustused on kirjeldatud ametijuhendis.

Täpsem info https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/klassiopetaja-695650

Tööülesanded

  • Õppetundide ettevalmistamine ja läbiviimine;
  • Õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine;
  • Õpilase juhendamine, tema arengu toetamine ja oskuste arendamine läbi õppeprotsessi;
  • Õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ning tagasiside andmine.
  • Õpetaja töökohustused on kirjeldatud ametijuhendis.

Täpsem info https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/klassiopetaja-695650