Our stories

Tööpakkumine: Klassiõpetaja 20. July Andrus Peetson


Tööülesanded: Õppetundide ettevalmistamine ja läbiviimine; õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine; õpilase juhendamine, tema arengu toetamine ja oskuste arendamine läbi õppeprotsessi; õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ning tagasiside andmine; õpetaja töökohustused on kirjeldatud ametijuhendis.

Kandideerimise tähtaeg: 16.08.2023

Edasi loe https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/klassiopetaja-703653.

Tööülesanded: Õppetundide ettevalmistamine ja läbiviimine; õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine; õpilase juhendamine, tema arengu toetamine ja oskuste arendamine läbi õppeprotsessi; õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ning tagasiside andmine; õpetaja töökohustused on kirjeldatud ametijuhendis.

Kandideerimise tähtaeg: 16.08.2023

Edasi loe https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/klassiopetaja-703653.