Our stories

Tööpakkumine: Sotsiaalpedagoog 27. May Andrus Peetson


Tööülesanded: Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimine; sotsiaalpedagoogi töö fookuses on töö inimestega.

Kandideerimise tähtaeg: 09.06.2024

Täpsem info Eesti Töötukassa lehel https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/755749

Tööülesanded: Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimine; sotsiaalpedagoogi töö fookuses on töö inimestega.

Kandideerimise tähtaeg: 09.06.2024

Täpsem info Eesti Töötukassa lehel https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/755749