Haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed


Haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

  • Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post hm@hm.ee

Haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

  • Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post hm@hm.ee