eKool


Tähelepanu õpilane ja lapsevanem!

A. Palun jälgige, et teie kohta käiv info eKoolis oleks kirjutatud vastavalt õigekirjareeglitele. Isiku nimed on suure algustähega, liitnimedes pole peale sidekriipsu tühikut. Sama kehtib kohanimede kohta. Valesti täidetud kontolt esitatud avaldust pole võimalik kinnitada.

Oma andmeid saate muuta nii:

 1. klõpsake oma nimel (Logi välja kõrval);
 2. klõpsake Näita seadeid (i-täht kasti sees);
 3. menüüs Kasutajakonto seaded (vasakul pool) klõpsake Isikuandmed;
 4. jaotises Isikuandmed klõpsake nuppu Muuda;
 5. tehke vajalikud parandused ja klõpsake nuppu Salvesta;
 6. vajadusel korrake sama tegevust kontaktandmete ja teiste muutmist vajavate kohtadega.

B. Olles oma kohta käiva info sisestanud (oluline on kontaktandmete osas telefon ja reaalne elukoht) või parandanud, saate asuda juurdepääsuõiguste taotlemiseks. Selleks klõpsake Otsi koole (lehe all vasakus nurgas). Seejärel otsige Pärnu-Jaagupi Gümnaasium ja valige kas olete õpilane või lapsevanem.

eKooli arendaja on Koolitööde AS

Juhendmaterjald õpilasele ja lapsevanemale aadressil http://help.ekool.ee/wiki/

Pärnu-Jaagupi Põhikoolis tegeleb eKooli alaste küsimustega kooli haridustehnoloog Aile Jaansalu (aile.jaansalu@pjkool.ee).

Puudumiste selgitused

Tähistus Selgitus Puudumise tüüp
- Puudumine põhjuseta puudumine
* Põhjuseta hilinemine põhjuseta hilinemine
+ Põhjusega hilinemine põhjusega hilinemine
HaI Haige põhjusega puudumine
KoP Kodustel põhjustel põhjusega puudumine
KoE Kooli esindamine põhjusega puudumine
MuP Muud põhjused põhjusega puudumine
PoP Põhjuseta puudumine põhjuseta puudumine

Hinnete selgitused

Väärtus Selgitus Min % tulemuse saavutamiseks Puudulik
0 Hindamata 0  
1 Nõrk 0 Jah
2 Puudulik 20 Jah
3 Rahuldav 50  
4 Hea 75  
5 Väga hea 90  
A suurepärane 96  
B väga hea 90  
C hea 75  
D rahuldav 60  
E kasin 50  
F puudulik 0 Jah

Hinnangute selgitused

Väärtus Selgitus Min % tulemuse saavutamiseks
KI Kiitus 100
VT Väga tubli 90
TU Tubli 80
HS Hästi 75
OP Ole püüdlikum 60
PP Püüa paremini 50

Arvestuste selgitused

Väärtus Selgitus
ARV Arvestatud
MARV Mittearvestatud
PP Püüa paremini

Tähelepanu õpilane ja lapsevanem!

A. Palun jälgige, et teie kohta käiv info eKoolis oleks kirjutatud vastavalt õigekirjareeglitele. Isiku nimed on suure algustähega, liitnimedes pole peale sidekriipsu tühikut. Sama kehtib kohanimede kohta. Valesti täidetud kontolt esitatud avaldust pole võimalik kinnitada.

Oma andmeid saate muuta nii:

 1. klõpsake oma nimel (Logi välja kõrval);
 2. klõpsake Näita seadeid (i-täht kasti sees);
 3. menüüs Kasutajakonto seaded (vasakul pool) klõpsake Isikuandmed;
 4. jaotises Isikuandmed klõpsake nuppu Muuda;
 5. tehke vajalikud parandused ja klõpsake nuppu Salvesta;
 6. vajadusel korrake sama tegevust kontaktandmete ja teiste muutmist vajavate kohtadega.

B. Olles oma kohta käiva info sisestanud (oluline on kontaktandmete osas telefon ja reaalne elukoht) või parandanud, saate asuda juurdepääsuõiguste taotlemiseks. Selleks klõpsake Otsi koole (lehe all vasakus nurgas). Seejärel otsige Pärnu-Jaagupi Gümnaasium ja valige kas olete õpilane või lapsevanem.

eKooli arendaja on Koolitööde AS

Juhendmaterjald õpilasele ja lapsevanemale aadressil http://help.ekool.ee/wiki/

Pärnu-Jaagupi Põhikoolis tegeleb eKooli alaste küsimustega kooli haridustehnoloog Aile Jaansalu (aile.jaansalu@pjkool.ee).

Puudumiste selgitused

Hinnete selgitused

Väärtus Selgitus Min % tulemuse saavutamiseks Puudulik
0 Hindamata 0  
1 Nõrk 0 Jah
2 Puudulik 20 Jah
3 Rahuldav 50  
4 Hea 75  
5 Väga hea 90  
A suurepärane 96  
B väga hea 90  
C hea 75  
D rahuldav 60  
E kasin 50  
F puudulik 0 Jah

Hinnangute selgitused

Väärtus Selgitus Min % tulemuse saavutamiseks
KI Kiitus 100
VT Väga tubli 90
TU Tubli 80
HS Hästi 75
OP Ole püüdlikum 60
PP Püüa paremini 50

Arvestuste selgitused

Väärtus Selgitus
ARV Arvestatud
MARV Mittearvestatud
PP Püüa paremini
Tähistus Selgitus Puudumise tüüp
- Puudumine põhjuseta puudumine
* Põhjuseta hilinemine põhjuseta hilinemine
+ Põhjusega hilinemine põhjusega hilinemine
HaI Haige põhjusega puudumine
KoP Kodustel põhjustel põhjusega puudumine
KoE Kooli esindamine põhjusega puudumine
MuP Muud põhjused põhjusega puudumine
PoP Põhjuseta puudumine põhjuseta puudumine