Наши истории

Tööpakkumine: Sotsiaalainete õpetaja 20. июля Andrus Peetson


Tööülesanded: Õppetundide ettevalmistamine ja läbiviimine; õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine; õpilase juhendamine, tema arengu toetamine ja oskuste arendamine läbi õppeprotsessi; õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ning tagasiside andmine; õpetaja töökohustused on kirjeldatud ametijuhendis.

Kandideerimise tähtaeg: 16.08.2023

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/sotsiaalainete-opetaja-707326.

Tööülesanded: Õppetundide ettevalmistamine ja läbiviimine; õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine; õpilase juhendamine, tema arengu toetamine ja oskuste arendamine läbi õppeprotsessi; õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ning tagasiside andmine; õpetaja töökohustused on kirjeldatud ametijuhendis.

Kandideerimise tähtaeg: 16.08.2023

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/sotsiaalainete-opetaja-707326.