Meie koolist

Koostöö


Roheline kool

Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

https://www.tallinn.ee/keskkond/g23386

Tervist edendav kool

Tervis ja haridus on omavahel tihedalt seotud, hea tervis aitab kaasa hariduse omandamisele. Tervise nimel tehtud pingutused tähendavad kokkuvõttes ka väiksemat stressi, suuremat koolirõõmu ja paremaid õpitulemusi. Nii õpilased kui õpetajad on rohkem rahul.

http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/tervise-edendamine-koolis

Ettevõtlik kool

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

http://evkool.ee/

Rajaleidja

Karjäärinõustamine on tasuta teenus kuni 26aastastele noortele, mis pakub tuge tulevikuga seotud küsimuste, valikute ja otsuste langetamisel ning karjääri kujundamisel. Õppenõustamine on tasuta teenus, mille raames pakutakse nõustamist lapsevanemale, õpetajatele ja teistele haridustöötajatele, et toetada lapse ja noore arengut ning toimetulekut.

https://rajaleidja.innove.ee/

Põhja-Pärnumaa vald

21. oktoobril 2017 ühinesid Halinga vald, Tootsi vald, Vändra vald ja Vändra alev. Uues vallas on 86 küla ja kolm alevit (Tootsi, Pärnu-Jaagupi ja Vändra alev) Põhja-Pärnumaa vallaks. Valla haldusterritoorium on 1010,1 km2.

http://www.pparnumaa.ee/

Keskkonnainvesteeringute Keskus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on finantsasutus, mis vahendab riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide, välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.

https://kik.ee/

Eesti Olümpiakomitee

Eesti spordi katusorganisatsioon, mis tegeleb tippspordi arendamise, noortespordi kandepinna laiendamise ning liikumisharrastuse edendamisega, väärtustades ausa mängu reegleid. Samuti vastutab EOK Eesti koondise lähetamise eest suve- ja taliolümpiamängudele ning noorte olümpiavõistlustele.

https://www.eok.ee/

Igal lapsel oma pill

Kingitus „Igal lapsel oma pill“ oli kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Kokku said muusikaõpet pakkuvad asutused ja lasteaiad üle Eesti aastatel 2015-18 kingituseks ligi 3000 uue pilli!

https://www.ev100.ee/et/igal-lapsel-oma-pill

Euroopa Liidu struktuurifondid

Struktuurifondid ehk tõukefondid on Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks ja arendamiseks mõeldud toetusfondid. Struktuuritoetused aitavad tasakaalustada ja ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikide arengut ning tõsta see läbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul.

http://www.struktuurifondid.ee/et

Alustavat õpetajat toetav kool

Alustav õpetaja on nagu piloot, kes püüab samal ajal lennukit juhtida ja seda ehitada.

http://www.alustavatopetajattoetavkool.ee/

Eesti Noorsootöö Keskus

Eesti Noorsootöö Keskuse tunnuslause on „Iga noor on väärtus. Tulevik tehakse täna.“ ENTK läbivaks põhimõtteks on noore holistiline käsitlus.

https://entk.ee/entk/organisatsioonist/

Roheline kool

Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

https://www.tallinn.ee/keskkond/g23386

Tervist edendav kool

Tervis ja haridus on omavahel tihedalt seotud, hea tervis aitab kaasa hariduse omandamisele. Tervise nimel tehtud pingutused tähendavad kokkuvõttes ka väiksemat stressi, suuremat koolirõõmu ja paremaid õpitulemusi. Nii õpilased kui õpetajad on rohkem rahul.

http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/tervise-edendamine-koolis

Ettevõtlik kool

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

http://evkool.ee/

Rajaleidja

Karjäärinõustamine on tasuta teenus kuni 26aastastele noortele, mis pakub tuge tulevikuga seotud küsimuste, valikute ja otsuste langetamisel ning karjääri kujundamisel. Õppenõustamine on tasuta teenus, mille raames pakutakse nõustamist lapsevanemale, õpetajatele ja teistele haridustöötajatele, et toetada lapse ja noore arengut ning toimetulekut.

https://rajaleidja.innove.ee/

Põhja-Pärnumaa vald

21. oktoobril 2017 ühinesid Halinga vald, Tootsi vald, Vändra vald ja Vändra alev. Uues vallas on 86 küla ja kolm alevit (Tootsi, Pärnu-Jaagupi ja Vändra alev) Põhja-Pärnumaa vallaks. Valla haldusterritoorium on 1010,1 km2.

http://www.pparnumaa.ee/

Keskkonnainvesteeringute Keskus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on finantsasutus, mis vahendab riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide, välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.

https://kik.ee/

Eesti Olümpiakomitee

Eesti spordi katusorganisatsioon, mis tegeleb tippspordi arendamise, noortespordi kandepinna laiendamise ning liikumisharrastuse edendamisega, väärtustades ausa mängu reegleid. Samuti vastutab EOK Eesti koondise lähetamise eest suve- ja taliolümpiamängudele ning noorte olümpiavõistlustele.

https://www.eok.ee/

Igal lapsel oma pill

Kingitus „Igal lapsel oma pill“ oli kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Kokku said muusikaõpet pakkuvad asutused ja lasteaiad üle Eesti aastatel 2015-18 kingituseks ligi 3000 uue pilli!

https://www.ev100.ee/et/igal-lapsel-oma-pill

Euroopa Liidu struktuurifondid

Struktuurifondid ehk tõukefondid on Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks ja arendamiseks mõeldud toetusfondid. Struktuuritoetused aitavad tasakaalustada ja ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikide arengut ning tõsta see läbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul.

http://www.struktuurifondid.ee/et

Alustavat õpetajat toetav kool

Alustav õpetaja on nagu piloot, kes püüab samal ajal lennukit juhtida ja seda ehitada.

http://www.alustavatopetajattoetavkool.ee/

Eesti Noorsootöö Keskus

Eesti Noorsootöö Keskuse tunnuslause on „Iga noor on väärtus. Tulevik tehakse täna.“ ENTK läbivaks põhimõtteks on noore holistiline käsitlus.

https://entk.ee/entk/organisatsioonist/