Meie koolist

Meie koolimaja


Ajaloost

1819.a. Liivimaa talurahvaseadusega pannakse alus kohaliku koolielu järjekindlale arengule. Nõudis ju seadus igas vallas oma vallakooli ja igas kihelkonnas kihelkonnakooli avamist. Jaagupi kihelkonnakool alustab tegevust 1822.a. ja töötab ühtejärge 13 aastat. Kooliõpetajaks oli kohalik köster GUSTAV WILHEM BIRK. Õpilaste arv koolis oli ettenähtud vähemalt 12. Paraku ei saadud alati arvu kokku. Seetõttu jätkub tegevus alles 1842.a., mil nõutud arv kokku saadi.
1858.a. on kooli tegevus taas soikumas – jälle kimbutab õpilaste puudus. Viimases hädas hakatakse kooli lubama ka saunameeste poegi.
1879.a. lõpetab köstrikool õpilaste puudumisel siiski tegevuse. Uuesti alustab kihelkonnakool tegevust kohaliku kõrtsimaja leeritoas 1900 aastal energilise pastori VOLDEMAR SCHULTZI eestvedamisel. Ettevõtlikule pastorile ei meeldinud, et paljud luteriusulised lapsed Uduvere õigeusulises kirikukoolis käisid ja ta kinkis platsi uue koolimaja ehitamiseks: veise söödimaa tüki Kalli maantee ääres köstri kopli ja kirikumõisa põllu vahel. Kogu kohaliku rahva kaasabil valmis koolimaja 1901.a. septembri lõpuks. Kirik küll ehitust ei toetanud, kuid kogu ettevõtmise peaorganisaatoriks oli pastor SCHULTS ise.
1901.a. 30 septembril jätkab kihelkonnakool 40 õpilasega tööd vastvalminud koolimajas, koolmeistrina astub ametisse HANS KOTKAS. 1913. aastal valmib kahekorruseline juurdeehitis. Koolijuhatajana on sel ajal ametis AUGUST UNIVER.
1918.a. nimetatakse kool Jakobi Täienduskooliks, Saksa okupatsiooni lõppedes aga Jakobi, hiljem, Pärnu-Jaagupi 6-klassiliseks algkooliks, mille kauaaegseks juhatajaks sai AUGUST LAUR.
1944.a. jätkab kool tööd 7-klassilisena. 1952. aastal lisanduvad keskkooliklassid ning siitpeale kannab kool nime PÄRNU-JAAGUPI KESKKOOL.
1960.a. kolib koolipere vanast kitsaks jäänud koolimajast uude avarase koolihoonesse, mis on peaõppehooneks tänaseni. 90-aastate alguses kolisid kooli noorimad õpilased endisesse lasteaiamajja, kuhu ehitati ka tütarlaste käsitöö- ja kodundusklassid.
2000. a. valmis Pärnu-Jaagupis kaasaegne spordikeskus ja Pärnu-Jaagupi Keskkooli õpilaste sportimistingimused paranesid märgatavalt.
2002. a. 29. mail otsustas Halinga Vallavolikogu nimetada Pärnu-Jaagupi Keskkooli Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumiks.

Kooli juhid ja direktorid

 • Jakob Friedrich Johannson - kihelkonnakooli juhataja 1841-1880
 • Hans Kotkas - kihelkonnakooli juhataja 1900-1905
 • August Hansschmidt - kihelkonnakooli juhataja 1905
 • August Univer - kihelkonnakooli juhataja 1905-1916
 • August Raud - kihelkonnakooli juhataja 1916-1917
 • Mart Tuisk - kihelkonnakooli juhataja 1917-1918
 • August Laur - 6-klassilise algkooli juhataja 1918-1944
 • Linda Virkus - mittetäieliku keskkooli direktor 1944-1951
 • Juta Kubja - keskkooli direktor 1951-1960
 • Endel Kärner - keskkooli direktor 1960-1973
 • Jaan Roosileht - keskkooli direktor 1973-1991
 • Alar Amor - keskkooli direktor 1991-1997
 • Meelis Välis - keskkooli direktor 1998-1999
 • Peeter Orav - gümnaasiumi direktor 2000-2002
 • Diana Beltadze - gümnaasiumi direktor 2003-2008
 • Lembit Rebane - gümnaasiumi direktor 2008-2014
 • Katrin (Uutsalu) Kohjus - põhikooli direktor 2015-2022
 • Joel Pulk - põhikooli direktor 2022-...

Õpetajad

Ajaloost

1819.a. Liivimaa talurahvaseadusega pannakse alus kohaliku koolielu järjekindlale arengule. Nõudis ju seadus igas vallas oma vallakooli ja igas kihelkonnas kihelkonnakooli avamist. Jaagupi kihelkonnakool alustab tegevust 1822.a. ja töötab ühtejärge 13 aastat. Kooliõpetajaks oli kohalik köster GUSTAV WILHEM BIRK. Õpilaste arv koolis oli ettenähtud vähemalt 12. Paraku ei saadud alati arvu kokku. Seetõttu jätkub tegevus alles 1842.a., mil nõutud arv kokku saadi.
1858.a. on kooli tegevus taas soikumas – jälle kimbutab õpilaste puudus. Viimases hädas hakatakse kooli lubama ka saunameeste poegi.
1879.a. lõpetab köstrikool õpilaste puudumisel siiski tegevuse. Uuesti alustab kihelkonnakool tegevust kohaliku kõrtsimaja leeritoas 1900 aastal energilise pastori VOLDEMAR SCHULTZI eestvedamisel. Ettevõtlikule pastorile ei meeldinud, et paljud luteriusulised lapsed Uduvere õigeusulises kirikukoolis käisid ja ta kinkis platsi uue koolimaja ehitamiseks: veise söödimaa tüki Kalli maantee ääres köstri kopli ja kirikumõisa põllu vahel. Kogu kohaliku rahva kaasabil valmis koolimaja 1901.a. septembri lõpuks. Kirik küll ehitust ei toetanud, kuid kogu ettevõtmise peaorganisaatoriks oli pastor SCHULTS ise.
1901.a. 30 septembril jätkab kihelkonnakool 40 õpilasega tööd vastvalminud koolimajas, koolmeistrina astub ametisse HANS KOTKAS. 1913. aastal valmib kahekorruseline juurdeehitis. Koolijuhatajana on sel ajal ametis AUGUST UNIVER.
1918.a. nimetatakse kool Jakobi Täienduskooliks, Saksa okupatsiooni lõppedes aga Jakobi, hiljem, Pärnu-Jaagupi 6-klassiliseks algkooliks, mille kauaaegseks juhatajaks sai AUGUST LAUR.
1944.a. jätkab kool tööd 7-klassilisena. 1952. aastal lisanduvad keskkooliklassid ning siitpeale kannab kool nime PÄRNU-JAAGUPI KESKKOOL.
1960.a. kolib koolipere vanast kitsaks jäänud koolimajast uude avarase koolihoonesse, mis on peaõppehooneks tänaseni. 90-aastate alguses kolisid kooli noorimad õpilased endisesse lasteaiamajja, kuhu ehitati ka tütarlaste käsitöö- ja kodundusklassid.
2000. a. valmis Pärnu-Jaagupis kaasaegne spordikeskus ja Pärnu-Jaagupi Keskkooli õpilaste sportimistingimused paranesid märgatavalt.
2002. a. 29. mail otsustas Halinga Vallavolikogu nimetada Pärnu-Jaagupi Keskkooli Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumiks.

Kooli juhid ja direktorid

 • Jakob Friedrich Johannson - kihelkonnakooli juhataja 1841-1880
 • Hans Kotkas - kihelkonnakooli juhataja 1900-1905
 • August Hansschmidt - kihelkonnakooli juhataja 1905
 • August Univer - kihelkonnakooli juhataja 1905-1916
 • August Raud - kihelkonnakooli juhataja 1916-1917
 • Mart Tuisk - kihelkonnakooli juhataja 1917-1918
 • August Laur - 6-klassilise algkooli juhataja 1918-1944
 • Linda Virkus - mittetäieliku keskkooli direktor 1944-1951
 • Juta Kubja - keskkooli direktor 1951-1960
 • Endel Kärner - keskkooli direktor 1960-1973
 • Jaan Roosileht - keskkooli direktor 1973-1991
 • Alar Amor - keskkooli direktor 1991-1997
 • Meelis Välis - keskkooli direktor 1998-1999
 • Peeter Orav - gümnaasiumi direktor 2000-2002
 • Diana Beltadze - gümnaasiumi direktor 2003-2008
 • Lembit Rebane - gümnaasiumi direktor 2008-2014
 • Katrin (Uutsalu) Kohjus - põhikooli direktor 2015-2022
 • Joel Pulk - põhikooli direktor 2022-...

Õpetajad