Meie koolist

Õppenõukogu

Õppenõukogude toimumisajad ja päevakorrad

18. september 2018 kell 14.15-16.00 muusika klass

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. Kooli üldtööplaani kinnitamine
  3. Õpilase õpiabi rühma viimise otsustamine ja õpiabi saavate õpilaste nimekirja kinnitamine
  4. Õpilasele individuaalse õppekava koostamise algatamine.
  5. Arvamuse avaldamine lõputunnistusele minevate hinnete parandamiseks. Kahe õpilase avaldused.