Meie koolist

Vilistlaskogu


25. augustil, kooli 55. aastapäeval loodud vilistlaskogusse kuuluvad:

 1. Ebrok, Annika 
 2. Annusvere, Rain
 3. Lilleorg, Erika
 4. Kell, Ülo
 5. Mäemets, Merike
 6. Raidla, Jüri
 7. Rosenstein, Mati

24. oktoober 2007 Vilistlaskogu koosoleku protokoll

Väljavõte

PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL   

P-Jaagupi gümnaasium
24. oktoober 2007 nr 1

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.45

Viis läbi D. Beltadze (gümnaasiumi direktor)
Protokollis M. Mäemets
Võtsid osa vilistlaskogu liikmed: Erika Lilleorg, Ülo Kell, Merike Mäemets
Puudusid: Rain Annusvere, Annika Ebrok, Mati Rosenstein, Jüri Raidla
Kutsutud õpetajad: Enno Poolen, Tiiu Muhu, Piret Rõigas, Virve Lohu

PÄEVAKORD:

1. Silmapaistvate vilistlaste stend
2. Kooli muuseum
3. Tõstatatud küsimused ja probleemid

25. augustil, kooli 55. aastapäeval loodud vilistlaskogusse kuuluvad:

 1. Ebrok, Annika 
 2. Annusvere, Rain
 3. Lilleorg, Erika
 4. Kell, Ülo
 5. Mäemets, Merike
 6. Raidla, Jüri
 7. Rosenstein, Mati

24. oktoober 2007 Vilistlaskogu koosoleku protokoll

Väljavõte

PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL   

P-Jaagupi gümnaasium
24. oktoober 2007 nr 1

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.45

Viis läbi D. Beltadze (gümnaasiumi direktor)
Protokollis M. Mäemets
Võtsid osa vilistlaskogu liikmed: Erika Lilleorg, Ülo Kell, Merike Mäemets
Puudusid: Rain Annusvere, Annika Ebrok, Mati Rosenstein, Jüri Raidla
Kutsutud õpetajad: Enno Poolen, Tiiu Muhu, Piret Rõigas, Virve Lohu

PÄEVAKORD:

1. Silmapaistvate vilistlaste stend
2. Kooli muuseum
3. Tõstatatud küsimused ja probleemid