Meie lood

Koostöine koostööpäev 27. oktoober Andrus Peetson


Kui õpilased vaheaega peavad, siis õpetajad arutlesid meie kooli väärtuste teemadel.

Vaadati ka uue õppekava üldosa üldpädevusi.

Koostöine päev oli tore ja uude ideede rohke. 

Kui õpilased vaheaega peavad, siis õpetajad arutlesid meie kooli väärtuste teemadel.

Vaadati ka uue õppekava üldosa üldpädevusi.

Koostöine päev oli tore ja uude ideede rohke.