Meie lood

Meie koolipere pälvis Pärnumaa Ettevõtlike Koolide edulugude konkursil Pärnumaa parimad edulood 2022 tunnustuse 20. oktoober Andrus Peetson


Meie koolipere pälvis Pärnumaa Ettevõtlike Koolide edulugude konkursil  Pärnumaa parimad edulood 2022 tunnustuse ning meie edulugu on esitatud Pärnumaa Arenduskeskuse poolt vabariiklikule Ettevõtlike koolide edulugude konkursile. Eduloo teema oli Õppeaasta alguse stardilaager.

1.-3. septembril 2021 toimus koolis õppeaasta alguse stardilaager, kus kogu kooliperel oli võimalus õppeaastat alustada tavapärasest huvitavamalt.  

Nii alustasidki õpetajad suvepuhkuselt tööle tulles stardilaagri ettevalmistamisega.  

Stardilaagri peaeesmärgid olid toetada õpilaste õpihuvi, pakkuda lastele ja  noortele huvialapõhist suhtlemisvõimalust ja näidata õpilastele, et kool on tore koht, kus tehakse huvipakkuvaid asju.  I kooliaste startis klasside kaupa, II ja III kooliastme õpilastele pakkusid õpetajad välja põnevaid teemasid, millega esimesed  kolm koolipäeva tegeleda.  

Kaasatud olid kõik erivajadustega õpilased. Samuti palusime abiks ka lapsevanemaid, kes abistasid juhendajaid teisel päeval väljasõitudel. Kaasatud olid erinevad asutused, kuhu toimusid vastavalt teemadele väljasõidud. Need olid Pärnu Muuseum, Pernova keskus, RMK, Pärnu Kunstikool ja Lääne regiooni Päästeamet, Ajaloomuuseumi erinevad majad, Tervishoiumuuseum, Rocca al Mare vabaõhumuuseum ja muusikamuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Ahhaa-keskus, mänguasjamuuseum, SPARK keskus ja spordimuuseum. Kohe peale 1. septembri hommikul toimunud kooliaasta avaaktust ja klassijuhatajatundi liikusidki õpilased teemarühmadesse ja algas põnev õppetöö.  

Kooliaasta esimesed päevad olid küll ilmselt pikimad sellel õppeaastal, kuid näitasid selgelt, et õpilastel on õpihuvi olemas.  

Õpihuvilaagri miljöö oli õpilastele huvi pakkuv ja seeläbi tõi neile rõõmu ja toetas vaimset tervist. Vaimse tervise toetamiseks oli esimesel laagripäeva õhtul vahva eesti mängude õhtu, lapsed viidi turvaliselt bussidega õhtuti oma koju.  

Vaimset tervist toetasid ka sportlikud tegevused (1.laagripäeval muusikamäng ja ühistantsud koolipargis ja 3.päeval sportlikud tegevused staadionil), mis ei olnud niivõrd võistluslikud vaid pigem kutsuvad liikuma.  

Kooli stardilaagris oli formaalne ja mitteformaalne õpe nii põimunud, et osaleja ei eristanud millal on õppetöö või millal huvidega tegelemine. Kuna teemarühmadesse jagunemine toimus lapse ja noore huvide põhiselt, oli ta aktiivselt tegevustesse kaasatud ja õpetajate poolt pakutavad tegevused olid pigem huvitegevuslikku laadi. Huvihariduse ja huvitegevuse otsene seos oli õpihuvilaagris peale töötubasid toimuvate mängudega - muusikamäng, orienteerumismäng ja Eesti mängude õhtu. 1.päeval, sportlikud tegevused ja koolialguse tordi söömine 3.päeval. Kogu 2.laagripäev oma väljasõidu ja sellega kaasas käivate tegevustega oli samuti lõimitud huviharidusega.  

Hiljem valmis fotonäitus kooli I korrusel.

Kõige selle juures peame aitäh ütlema kooli endisele direktorile Katrin Kohjusele, kes leidis vahendid laagri läbiviimiseks.

Ettevõtliku Kooli edulugude konkursile esitati 2022. aastal 9 edulugu 6 Pärnumaa kooli poolt. Pärnumaa parimad edulood said teatavaks ning kõiki edulugude konkursil osalejaid tunnustati 18. oktoobril 2022 Vändra Gümnaasiumis toimuval Pärnu- ja Raplamaa Ettevõtlike Koolide arenguseminaril.

2022 Pärnumaa koolide poolt esitatud edulood:

 • Häädemeeste Keskkool - Rahvusvaheline robootika projekt INTEGRA Häädemeeste Keskkoolis
 • Jõõpre Kool - TEADMISED JA LOOVUS KÄSIKÄES
 • Kihnu Kool - Kihnu kogukonna ettevõtlikud noored kultuuri edasikandjad
 • Pärnu-Jaagupi Põhikool - Õppeaasta alguse stardilaager
 • Sindi Gümnaasium - Erinevate klasside ühised lõimingutunnid
 • Sindi Gümnaasium - Ettevõtliku õppe päevad​
 • Sindi Gümnaasium - Sindi Gümnaasiumi Playback 2022
 • Vändra Gümnaasium - Vändra Gümnaasiumi taarakastid
 • Vändra Gümnaasium - Ürdiaed kooliaeda!

Seminaril oli 2 teemat.

Eesti Panga peaökonomist Natalja Viilmann arutles teemast Maailma tööturu ülevaade, kus kõlama jäi suur ebakindlus ja väljakutsetega tulevik. Rääkis tööturu tulevikust ning hariduse ja tööturu vastavus, kas praegune haridussüsteem valmistab ette tulevikuks vajalike oskustega inimesi. Teine teema oli Põlvkondade vaheline koostöö. Arutlus toimus kuidas ehitada silda noorte õpiharjumuste ja vanema põlvkonna tööandjad versus mida ootavad noored. Kuidas kool või tööandja peavad ise end muutma, et koostöö toimiks.

Anne Alus
Projektijuht noorsootöö alal

Meie koolipere pälvis Pärnumaa Ettevõtlike Koolide edulugude konkursil  Pärnumaa parimad edulood 2022 tunnustuse ning meie edulugu on esitatud Pärnumaa Arenduskeskuse poolt vabariiklikule Ettevõtlike koolide edulugude konkursile. Eduloo teema oli Õppeaasta alguse stardilaager.

1.-3. septembril 2021 toimus koolis õppeaasta alguse stardilaager, kus kogu kooliperel oli võimalus õppeaastat alustada tavapärasest huvitavamalt.  

Nii alustasidki õpetajad suvepuhkuselt tööle tulles stardilaagri ettevalmistamisega.  

Stardilaagri peaeesmärgid olid toetada õpilaste õpihuvi, pakkuda lastele ja  noortele huvialapõhist suhtlemisvõimalust ja näidata õpilastele, et kool on tore koht, kus tehakse huvipakkuvaid asju.  I kooliaste startis klasside kaupa, II ja III kooliastme õpilastele pakkusid õpetajad välja põnevaid teemasid, millega esimesed  kolm koolipäeva tegeleda.  

Kaasatud olid kõik erivajadustega õpilased. Samuti palusime abiks ka lapsevanemaid, kes abistasid juhendajaid teisel päeval väljasõitudel. Kaasatud olid erinevad asutused, kuhu toimusid vastavalt teemadele väljasõidud. Need olid Pärnu Muuseum, Pernova keskus, RMK, Pärnu Kunstikool ja Lääne regiooni Päästeamet, Ajaloomuuseumi erinevad majad, Tervishoiumuuseum, Rocca al Mare vabaõhumuuseum ja muusikamuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Ahhaa-keskus, mänguasjamuuseum, SPARK keskus ja spordimuuseum. Kohe peale 1. septembri hommikul toimunud kooliaasta avaaktust ja klassijuhatajatundi liikusidki õpilased teemarühmadesse ja algas põnev õppetöö.  

Kooliaasta esimesed päevad olid küll ilmselt pikimad sellel õppeaastal, kuid näitasid selgelt, et õpilastel on õpihuvi olemas.  

Õpihuvilaagri miljöö oli õpilastele huvi pakkuv ja seeläbi tõi neile rõõmu ja toetas vaimset tervist. Vaimse tervise toetamiseks oli esimesel laagripäeva õhtul vahva eesti mängude õhtu, lapsed viidi turvaliselt bussidega õhtuti oma koju.  

Vaimset tervist toetasid ka sportlikud tegevused (1.laagripäeval muusikamäng ja ühistantsud koolipargis ja 3.päeval sportlikud tegevused staadionil), mis ei olnud niivõrd võistluslikud vaid pigem kutsuvad liikuma.  

Kooli stardilaagris oli formaalne ja mitteformaalne õpe nii põimunud, et osaleja ei eristanud millal on õppetöö või millal huvidega tegelemine. Kuna teemarühmadesse jagunemine toimus lapse ja noore huvide põhiselt, oli ta aktiivselt tegevustesse kaasatud ja õpetajate poolt pakutavad tegevused olid pigem huvitegevuslikku laadi. Huvihariduse ja huvitegevuse otsene seos oli õpihuvilaagris peale töötubasid toimuvate mängudega - muusikamäng, orienteerumismäng ja Eesti mängude õhtu. 1.päeval, sportlikud tegevused ja koolialguse tordi söömine 3.päeval. Kogu 2.laagripäev oma väljasõidu ja sellega kaasas käivate tegevustega oli samuti lõimitud huviharidusega.  

Hiljem valmis fotonäitus kooli I korrusel.

Kõige selle juures peame aitäh ütlema kooli endisele direktorile Katrin Kohjusele, kes leidis vahendid laagri läbiviimiseks.

Ettevõtliku Kooli edulugude konkursile esitati 2022. aastal 9 edulugu 6 Pärnumaa kooli poolt. Pärnumaa parimad edulood said teatavaks ning kõiki edulugude konkursil osalejaid tunnustati 18. oktoobril 2022 Vändra Gümnaasiumis toimuval Pärnu- ja Raplamaa Ettevõtlike Koolide arenguseminaril.

2022 Pärnumaa koolide poolt esitatud edulood:

 • Häädemeeste Keskkool - Rahvusvaheline robootika projekt INTEGRA Häädemeeste Keskkoolis
 • Jõõpre Kool - TEADMISED JA LOOVUS KÄSIKÄES
 • Kihnu Kool - Kihnu kogukonna ettevõtlikud noored kultuuri edasikandjad
 • Pärnu-Jaagupi Põhikool - Õppeaasta alguse stardilaager
 • Sindi Gümnaasium - Erinevate klasside ühised lõimingutunnid
 • Sindi Gümnaasium - Ettevõtliku õppe päevad​
 • Sindi Gümnaasium - Sindi Gümnaasiumi Playback 2022
 • Vändra Gümnaasium - Vändra Gümnaasiumi taarakastid
 • Vändra Gümnaasium - Ürdiaed kooliaeda!

Seminaril oli 2 teemat.

Eesti Panga peaökonomist Natalja Viilmann arutles teemast Maailma tööturu ülevaade, kus kõlama jäi suur ebakindlus ja väljakutsetega tulevik. Rääkis tööturu tulevikust ning hariduse ja tööturu vastavus, kas praegune haridussüsteem valmistab ette tulevikuks vajalike oskustega inimesi. Teine teema oli Põlvkondade vaheline koostöö. Arutlus toimus kuidas ehitada silda noorte õpiharjumuste ja vanema põlvkonna tööandjad versus mida ootavad noored. Kuidas kool või tööandja peavad ise end muutma, et koostöö toimiks.

Anne Alus
Projektijuht noorsootöö alal