Meie lood

Õpilaste aasta haridustegu 15. juuni Andrus Peetson


Võttes aluseks Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määruse nr 37 "Põhja-Pärnumaavalla tunnustamise kord" § 9, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 9. aprilli 2019 määruse nr 5 "Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise statuut" § 5 lg 4 ja valdkondlike tunnustusavalduste määramise komisjoni 05.06.2020 otsuse nr 1, annab Põhja-PärnumaaVallavalitsus korralduse:
1. Nimetada haridusvaldkonna tunnustuse "Õpilaste aasta haridustegu" saajateks:
1.1. Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilased: Karmen Aarna, Ly-Ann Arus, Heidi Sai, Hanna Grete Leas ja Emily Laanemäe;

Võttes aluseks Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määruse nr 37 "Põhja-Pärnumaavalla tunnustamise kord" § 9, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 9. aprilli 2019 määruse nr 5 "Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise statuut" § 5 lg 4 ja valdkondlike tunnustusavalduste määramise komisjoni 05.06.2020 otsuse nr 1, annab Põhja-PärnumaaVallavalitsus korralduse:
1. Nimetada haridusvaldkonna tunnustuse "Õpilaste aasta haridustegu" saajateks:
1.1. Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilased: Karmen Aarna, Ly-Ann Arus, Heidi Sai, Hanna Grete Leas ja Emily Laanemäe;