Koolielu

Huviringid

Pildil olev kass osaleb mitmes huviringis.

Kass nimega Bob
Kass nimega Bob

Keraamikaring

Huviringi kestus: 21.09.2018 - 12.06.2019

Huviring algus: 24.09.2018 - 13:30

Toimumispäevad: E.13.30

Koolitaja: Anne Alus

Ruum: Keraamikaklass

Sihtgrupp: Kõik meie kooli õpilased, täiskasvanud

Eeldus: Kui sind huvitab savist esemete valmistamine.

Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi. Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine. Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma. Töötades õpib laps ilu nägema ja ise looma. Tööülesannete valikul seatakse eesmärk arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades.

Hinde kujunemine: Analüüsime koos valminud tööd ja tööprotsessi