Õppetöö

Kuidas kirjutada uudislugu

Kirjuta oma lugu nii, et lugeja leiaks vastuse järgmistele küsimustele:

  • Millal? (kuupäev)
  • Kes? (klassid / rühmad / õpetajad / üksikõpilane või -õpetaja)
  • Kus? (koha täpne nimetus – vajadusel küsi ürituse vms korraldajalt)
  • Miks? (väljasõidu / õppepäeva vms eesmärk) Kui on tegemist projektiga, pane kirja selle täpne nimetus (küsi läbiviivalt õpetajalt).

Kirjeldus / arvamused

  • Kirjelda lühidalt mida nähti, millest osa saadi, millega tegeleti, kes oli külalisõpetaja (-lektor vms). 
  • Lisa enda ja/või paari õpilase arvamus (Küsi enne luba, kas võib täisnime kasutada.)

Kokkuvõttev hinnang ettevõtmisele. 

  • Keda tänad? (nt sponsorid, projekti rahastajad, läbiviijad)

Alla kirjutaja nimi + klass

Juhendi koosta emakeele ja kirjanduse õpetaja Merike Mäemets

Esmaspäev