Koolielu

Huviringid


Kooli poolt pakutavad huviringid

Koolivälised huviringid


Kooli poolt pakutavad huviringid

Koolivälised huviringid

Rahvatants

Huviringi kestus: 11.09.2023 - 31.12.2023

Huviring algus: 18.09.2023 - 12:30

Toimumispäevad: 1.-2. klass E 12.30-13.15, 3.-4. klass N 14.15-15.30 (lisaks kokkuleppel 1x kuus (4x45min)), 5.-6. klass T 14.15-16.30, 7.-9. klass R 16.00-18.15 (lisaks kokkulepppel 1x kuus (4x45 min))

Koolitaja: Tiina Saar (saartiin@gmail.com, +372 522 1087)

Ruum: Trennid toimuvad kooli aulas ning vajadusel rahvamajas või spordikeskuses

Meie koolis õpitakse eesti rahvatantsu. Ringis käivad need õpilased, kellel meeldib tantsida, kes on huvitatud eesti rahvatantsude õppimisest. Õpime pärimustantse ja lavatantse. Treeningtundidele lisanduvad kohtumised teiste tantsurühmadega, kontserdid, etendused, festivalid, laagrid. Peaeesmärgiks on osavõtt piirkondlikest ja üle-eestilistest rahvatantsusündmustest. Tore kui õpilane teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises. Tantsija arendab oma suhtlemisoskust, eneseväljendust ning füüsilist vormi, rütmi- ja koordinatsioonitunnet. Tantsijad leivad uusi sõpru ja tunnevad rõõmu ühistest tegemistest.